Kasuperede Suvekool 2012

Lugupeetud Eestimaa kasupere. 11.05.2012.a.

Jälle on suvi ukse ees ja tulemas kasuperede suur suveüritus Kasuperede Suvekool, tänavune siis juba kümnes, seega esimene juubel. Toimumise aeg 26.juuli kuni 30.juuli 2012.a. Selleks on juba renditud Kalda Puhketalu Hiiumaal – sama koht, mis varasematel aastatel. Kasuperede Suvekooli korraldavad tänavu 2 organisatsiooni – Eesti Kasuperede Liit ja Hiiumaa Lastefond. Raha ürituse läbiviimiseks on eraldanud Hasartmängumaksu Nõukogu ja Hiiumaa Lastefond.

Kasuperede Suvekooli on oodatud pere, kus on kehtiva pereshooldamise lepingu alusel (eelistatud) või eestkoste all olevad kasulaps(ed). Juhul, kui üritusest tahab osa võtta pere, kellel hetkel ei ole peres kasulast või ollakse kasulapse ootel, siis tasub ta osalustasu ise või taotleb võimaluse korral oma elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Käesoleval aastal on osalustasu 35.- eurot ühe pereliikme kohta, alla 3 aasta vanusel lapsel osalustasu ei ole. Kohalesõidu kulu tasub pere ise, kui laekub piisavalt sponsorrahasid, siis on võimalus hüvitada transpordikulusid kas osaliselt või täielikult või ainult väga kaugelt tulijatele. Kui pere on saanud kokkuleppele kasulapse päritolujärgse kohaliku omavalitsusega – palun info mulle edastada, siis saab Kasuperede Liit esitada arve.

Kasupered, kes soovivad osaleda, palun registreerida aadressil malle@kasuperedeliit.ee. Üles tähendada osalejad nimepidi, ära märkida, kes on lapsevanem(ad), lastel vanus ja kasulapse päritolujärgne omavalitsus, pere elukohajärgne aadress. Palun Teid kasulaste päritolu omavalitsuste poole pöörduda osalustasu taotlemiseks. Kasuperede Suvekooli arveldusarved on: Eesti Kasuperede Liit 221034870140 Swedbank, Hiiumaa Lastefond 1120112644 Swedbank (eraisikutest toetajatel võimalik saada tulumaks tagasi Hiiumaa Lastefondi a/a kaudu) Võimalik tasuda ka sularahas kohapeal saabumise päeval, kuid seda on vaja ette teada.

Ilusat jätkuvat kevadet soovides

Malle Kobin
Eesti Kasuperede Liit
Hiiumaa Lastefond

Vastamine suletud.