Autoriarhiiv: Malle Kobin

Asenduskoduteenuse analüüs

Õiguskantsler laste ombudsmanina koostas asenduskodudes (endise nimetusega lastekodu) läbiviidud kontrollkäikude põhjal analüüsi, mis annab ülevaate sellest, kuidas on tagatud Eesti asenduskodudes kasvavate laste õigused.

Rõivas: asenduskodudest lapsendati 2011. aastal 22 last, neist 15 välismaale

Võimalus tutvuda 2011. aasta lapsendamisestatistikaga